Pokemon Baseball: card list (aku)

name type level HP AP retreat weakness
Absol/アブソル
aku 0 70 30 1 figh
Absol/アブソル
aku 31 70 10 1 figh
Absol/アブソル
aku 59 70 0 1 figh
Arseus/アルセウス
aku 100 70 20 1 figh
Bangiras/バンギラス
aku 57 140 80 4 figh
Bangiras/バンギラス
aku 61 140 20 4 figh
Bangiras/バンギラス
aku 54 100 50 3 none
Bangiras/バンギラス
aku 0 80 30 3 figh
Blacky/ブラッキー
aku 0 110 60 1 figh
Blacky/ブラッキー
aku 0 90 30 1 figh
Blacky/ブラッキー
aku 43 80 50 1 figh
Blacky/ブラッキー
aku 40 80 20 1 none
Blacky/ブラッキー
aku 33 70 30 1 none
Blacky/ブラッキー
aku 0 70 0 1 figh
Choroneko/チョロネコ
aku 0 60 20 1 figh
Darteng/ダーテング
aku 0 130 60 1 figh
Delvil/デルビル
aku 0 50 30 1 figh
Delvil/デルビル
aku 12 50 10 1 mizu
Delvil/デルビル
aku 0 50 10 1 figh
Delvil/デルビル
aku 15 40 20 1 none
Deokisis/デオキシス
aku 0 70 60 1 psy
Donkaras/ドンカラス
aku 46 90 30 1 denk
Donkaras/ドンカラス
aku 47 80 0 1 denk
Drapion/ドラピオン
aku 44 110 60 3 psy
Fire/ファイヤー
aku 0 100 50 2 mizu
Freezer/フリーザー
aku 0 100 50 1 haga
Golduck/ゴルダック
aku 0 70 40 1 denk
Graena/グラエナ
aku 0 100 50 0 figh
Graena/グラエナ
aku 47 90 50 0 figh
Graena/グラエナ
aku 42 90 30 1 figh
Graena/グラエナ
aku 0 70 20 1 figh
Graena/グラエナ
aku 0 60 50 1 figh
Manyuura/マニューラ
aku 0 90 90 1 figh
Nidoking/ニドキング
aku 0 120 60 3 psy
Nyaasu/ニャース
aku 0 40 0 1 figh
Nyuura/ニューラ
aku 34 60 20 0 none
Nyuura/ニューラ
aku 0 60 20 1 figh
Persian/ペルシアン
aku 0 70 30 0 figh
Pochiena/ポチエナ
aku 12 50 20 1 figh
Pochiena/ポチエナ
aku 0 50 20 1 figh
Pochiena/ポチエナ
aku 17 50 10 1 figh
Pochiena/ポチエナ
aku 0 50 10 1 figh
Pochiena/ポチエナ
aku 0 50 10 1 figh
Pochiena/ポチエナ
aku 0 40 10 1 figh
Pochiena/ポチエナ
aku 0 40 0 1 figh
Samehada/サメハダー
aku 43 90 60 0 denk
Samehada/サメハダー
aku 39 80 60 0 denk
Skunpoo/スカンプー
aku 14 60 20 1 figh
Thunder/サンダー
aku 0 100 60 1 denk
Yamikarasu/ヤミカラス
aku 22 70 20 1 denk

[next page]

50 cards found
[click image to see full size image]


search pokemon cards
name
type
HP
AP
level
 

[return to Pokemon Baseball card database]


please do not redistribute these pictures.
Pokemon (C) Nintendo, Game Freak, Creatures
pb-list software (C) Usagi Labs