Saw Idol/Seiyuu 2003

The following are the idols and seiyuu that I saw in 2003.

If I saw them twice on the same day for the same multiple event, I counted it as once.

Shintani Sayaka2901.13, 02.07, 02.11, 04.21, 04.27, 04.29, 05.17, 05.18, 05.25, 05.31, 06.01, 06.02, 06.07, 06.22, 06.25, 07.10, 07.11, 07.23, 08.03, 08.17, 09.03, 09.04, 09.15, 11.03, 11.24, 12.07, 12.23, 12.24, 12.28
Kanzaki Mayumi2001.13, 02.02, 02.14, 03.02, 03.10, 03.13, 03.16, 03.20, 03.21, 04.06, 04.20, 05.11, 05.24, 06.14, 06.15, 06.21, 07.12, 07.21, 08.01, 09.07
Makiguchi Youko2001.13, 02.02, 02.14, 03.02, 03.10, 03.13, 03.16, 03.20, 03.21, 04.06, 04.20, 05.11, 05.24, 06.14, 06.15, 06.21, 07.12, 07.21, 08.01, 09.07
Ohtsuka Mae2001.13, 02.11, 03.30, 04.21, 04.27, 04.29, 05.17, 05.18, 05.25, 05.31, 06.01, 06.02, 06.07, 06.22, 07.10, 08.03, 09.03, 09.14, 11.24, 12.28
Nagai Nobuko1901.13, 01.19, 02.11, 02.23, 04.21, 04.27, 04.29, 05.17, 05.18, 05.25, 05.31, 06.01, 06.02, 06.07, 06.15, 06.22, 07.27, 09.23, 12.24
Serai Shizuko1803.13, 07.11, 07.23, 08.03, 08.16, 08.20, 09.07, 09.13, 09.15, 09.28, 10.25, 10.26, 11.03, 11.09, 12.07, 12.19, 12.23, 12.24
Hinano Mayo1701.13, 02.11, 03.29, 04.21, 04.27, 04.29, 05.17, 05.18, 05.25, 05.31, 06.01, 06.02, 06.07, 06.22, 08.16, 09.03, 09.14
Minano Fuuko1401.13, 02.11, 04.21, 04.27, 04.29, 05.17, 05.18, 05.25, 05.31, 06.01, 06.02, 06.07, 06.22, 09.14
Sakurai Sara1401.13, 02.11, 04.21, 04.27, 04.29, 05.17, 05.18, 05.25, 05.31, 06.01, 06.02, 06.07, 06.22, 09.14
Kimura Ikue1101.13, 02.11, 04.21, 04.27, 04.29, 05.25, 05.31, 06.01, 06.02, 06.07, 06.22
Asami Rie1006.25, 07.23, 08.03, 08.16, 08.20, 09.07, 09.13, 09.15, 09.23, 09.28
Kubo Asaka1002.11, 05.11, 05.16, 06.25, 08.03, 08.20, 09.13, 09.15, 09.28, 12.21
Mito Yoko902.02, 02.07, 07.11, 07.23, 08.03, 09.15, 09.28, 12.19, 12.21
Takase Noriko906.25, 07.11, 07.23, 07.27, 08.16, 09.15, 09.28, 12.19, 12.21
Ogata Satoko802.11, 03.10, 05.11, 09.15, 09.28, 10.25, 11.03, 12.07
Seri Ayano707.23, 08.20, 09.28, 10.25, 10.26, 11.03, 11.09
Akami Yukie407.10, 09.15, 09.28, 12.21
Ogura Maiko407.10, 09.15, 09.28, 12.21
Endou Satoko309.15, 09.28, 12.21
Inoue Kikuko306.15, 07.27, 09.23
Izumi Rika310.29, 12.07, 12.30
Mori Natsuko310.25, 12.07, 12.23
Furuuchi Rika209.15, 09.28
Itou Asuka201.12, 01.13
Itou Emiko202.07, 09.03
Momose Machiko201.13, 02.02
Morishita Junna208.20, 09.15
Ono Akiko201.11, 01.18
Sakurakawa Hiroko209.28, 10.26
Takahira Jun202.07, 12.28
Takayama Kanako202.02, 08.03
Asano Masumi109.23
Hirohashi Ryo107.27
Kamiya Ruri108.16
Kimoto Sanana112.23
Kurasawa Kaoru108.17
Kuwakado Sora107.27
Minami Chiharu103.29
Mizuki Sanae103.29
Ohgoshi Tomoe107.27
Ohno Marina108.16
Takada Yumi107.27
Tokunagai Ai107.27
Yamamoto Maria107.27
Yamazaki Takumi109.23

Shook Hands Idol/Seiyuu - 2003

The following are the idols and seiyuu that I shook hands with. (^_^;)

Makiguchi Youko1202.02, 02.02, 03.10, 03.16, 03.16, 03.20, 04.20, 05.11, 05.24, 06.21, 07.12, 07.21
Shintani Sayaka1004.29, 04.29, 05.17, 05.17, 05.25, 06.01, 06.07, 06.07, 06.07, 12.28
Hinano Mayo904.29, 04.29, 05.17, 05.17, 05.25, 06.01, 06.07, 06.07, 06.07
Minano Fuuko904.29, 04.29, 05.17, 05.17, 05.25, 06.01, 06.07, 06.07, 06.07
Nagai Nobuko904.29, 04.29, 05.17, 05.17, 05.25, 06.01, 06.07, 06.07, 06.07
Ohtsuka Mae904.29, 04.29, 05.17, 05.17, 05.25, 06.01, 06.07, 06.07, 06.07
Sakurai Sara904.29, 04.29, 05.17, 05.17, 05.25, 06.01, 06.07, 06.07, 06.07
Kimura Ikue704.29, 04.29, 05.25, 06.01, 06.07, 06.07, 06.07
Seri Ayano410.25, 10.26, 11.03, 11.09
Kanzaki Mayumi302.02, 05.24, 07.21
Izumi Rika210.29, 12.30
Kubo Asaka206.25, 06.25
Asami Rie108.03
Itou Asuka101.12
Momose Machiko102.02
Ogata Satoko103.10
Serai Shizuko111.09
Takase Noriko112.21