Shichisei no Subaru Tokubetsu Bangumi

title Shichisei no Subaru Tokubetsu Bangumi
date/time 2018.06.01
broadcast niconico
seiyuu Takanashi Kengo
Ohmori Nichika
Kitou Akari (ƬΤ)
Ishikawa Kaito

This was a special broadcast to introduce the upcoming TV anime Shichisei no Subaru.

The seiyuu guests were Takanashi Kengo, Ohmori Nichika, Kitou Akari, and Ishikawa Kaito.


[seiyuu specials for TV anime on the Internet]
[anime pre-air TV specials]