Koshiki Yukari diary

古式ゆかり Diary
September

Tokimeki Memorial disc collection diarys
No. 15
not for sale

voice by Kurosaki Ayako


This CD contains diaries of Yukari, with around 7 minutes of monologue.


[Tokimemo Disc Collection]

> Tokimeki Memorial
>> Disc collection
>> CDs

--advertisements--

(c) Konami