• Hitoshi Doi  
 •   Seiyuu Database  
 •   anime pages  
 •   baseball  
 •   computers  
 •   cameras  
 •   event reports  
 • Seiyuu Collection - 1996.12.04

  Event
  Seiyuu Collection
  Location
  Shibuya Kouen Doori Gekijou
  Date
  1996.12.04
  Time
  19:00 - 21:00
  Guests
  Takada Yumi ()
  Shinohara Emi ()
  Asada Yoko ()
  Yamaguchi Yuriko ()
  Kikuchi Shoko ()
  Cost
  2000 yen
  • Report version 0.1 by Hitoshi Doi, 1996.12.08

  > event reports
  >> Seiyuu Collection

  --advertisements--

  Hitoshi Doi | Seiyuu Database | anime page | [RSS 2.0]