• Hitoshi Doi  
 •   Seiyuu Database  
 •   anime pages  
 •   baseball  
 •   computers  
 •   cameras  
 •   event reports  
 • Seiyuu Collection - 1996.12.25

  Event
  Seiyuu Collection
  Location
  Shibuya Kouen Doori Gekijou
  Date
  1996.12.25
  Time
  18:30 - 20:30
  Guests
  Takada Yumi ()
  Kajimura Hiroko ()
  Maeda Chiaki ()
  Ohno Marina ()
  Cost
  2000 yen
  • Report version 0.1 by Hitoshi Doi, 1997.01.08

  > event reports
  >> Seiyuu Collection

  --advertisements--

  Hitoshi Doi | Seiyuu Database | anime page | [RSS 2.0]