Moon Fight! 3

Moon Fight! 3

ISBN4-89393-137-7
950 yen
1993.09.25
180 pages


The front cover has Rei.

This book is a collection of parody doujinshi.

The authors are as follows: Kadoi Ayu, Tokumi Yuiko, Aoyagi Masashi, Nankin Gureko, Hazama Kei, Kandagawa Nukiko, Sonoda Miyabi, Neusagi Yana, Hokuto Rei, Tsubakiya Nanaru, Monsieur Muramura, Kotomiya Akira, Takamura Yoshiyasu, Futagoza no Zouhyou, Hirota Kaoru, Pulcolemon, Ohnokuni Pon, Suzuki Kanata, Izumi Shou, Sonoda Kiriko, Kamiya Kaori, Higurashi Kanna, Haruka Tomomi.


[Sailor Moon books]

similar web pages

[Sailor_Moon]
Sailor Moon
> books
(c) 武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
(c) Takeuchi Naoko, Koudansha, TV Asahi, Toei Douga