Moon Fight! 4

Moon Fight! 4

ISBN4-89393-148-2
950 yen
1994.02.10
180 pages


The front cover has Makoto.

This book is a collection of parody doujinshi.

The authors are as follows: Kadoi Aya, Yorozu Ichi, Kitahara Yu, Aida Mio, Araki You, Asakura, Yazaki Rei, Nagisa Komachi, Aoyagi Masashi, Yuri, Pulcolemon, Shang-hai Ririi, Ohtomo Mami, Matsuo Yuriko, Kurihara Tasuku, Oda Kazuaki, Sonoda Kiriko, Tsukamoto Hijiku, Shizuki Rio, Kusamakura Tabito, Kotomiya Akira, Michiyo, Suda Natsuki.


[Sailor Moon books]

similar web pages

[Sailor_Moon]
Sailor Moon
> books
(c) 武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
(c) Takeuchi Naoko, Koudansha, TV Asahi, Toei Douga