Bishoujo Senshi Sailor Moon 10

Bishoujo Senshi Sailor Moon 10
ISBN4-06-178806-X
390 yen
199?.??.??


[Sailor Moon manga]
[Sailor_Moon]
> Sailor Moon
>> books
>> Sailor Moon manga
(c) 武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
(c) Takeuchi Naoko, Koudansha, TV Asahi, Toei Douga