Kyuukyoku Parodius

NONE ˥ѥǥ

Konami KICA-7759
released 1997.05.03
2718 yen (without tax)


The tracks are as follows.

  1. drama: Eisei Rishitea no Inbou - zenpen
    ꥷƥα
  2. characters file 1
  3. drama: Eisei Rishitea no Inbou - kouhen
    ꥷƥα
  4. characters file 2
The first pressing comes with a "delicious" pinup of Machiru and Mona.

The seiyuu that participate in this drama are: Yasuhara Yoshito, Fujita Toshiko, Nozawa Masako (), Inoue Kikuko (׻), Yamaguchi Kappei (ʿ), Yanase Natsumi, Kikuchi Masami (), Konishi Hiroko (), and Iwao Junko (˽).