Shibuya de Chu broadcast 6

Air Date/Time
1997.05.09, 26:25-26:55
Guest
Iwao Junko (˽)
Virtual Date
Song
Shutter Chance no Renzoku (Iwao Junko)
ED
  • Summary by Hitoshi Doi, 1997.04.12


[Shibuya de Chu]

similar web pages

related articles

seiyuu database
> TV appearances
> anime specials
> screenshots search

> Shibuya de Chu