Aisaka Yuuka roles (games)

Yuuka has done the following roles in games.

8 Gatsu no Cinderella Nine [smartphone]Agatsuma Sora
Tenka Hyakken -Zan- [smartphone]Itsukushima no Tomonari
Uma Musume Pretty DerbyNarita Brian

related pages