Kazuki page
>all roles
>>anime roles
>>games roles
>>drama roles
>CDs
>CD covers
>DVDs/videos
>books
>radio
>TV
>internet
>screenshots
>events

 

Yao Kazuki roles (drama)

Kazuki has done the following roles in audio drama.

Bastard [CD]Dark Schneider
Hourai Gakuen no Hatsukoi! [CD]Miwasaka Hyoue
Lamune & 40 DX [CD]Da Cider
Madara -Ao Gilgamesh Saga [CD] {Vol 1}Yudaya
Puyo Puyo [CT]Satan
Puyo Puyo [CT]Konekono Daiou
Yagami-kun no katei no jijou [CD] {vol 3}Ultra Eight
Yagami-kun no katei no jijou [CD] {vol 3}Yagami Yuuji