Fukuen Misato roles (games)

Misato has done the following roles in games.

8 Gatsu no Cinderella Nine [smartphone]Kousaka Tsubaki
Arknights [smartphone]Grey Throat
Enkaku sousa: Shinjitsu he no 23 nichikan [PSP]Kanzaki Akane

related pages