Ishihara Kaori roles (games)

Kaori has done the following roles in games.

Arknights [smartphone]Heavyrain
Exstetra [Nintendo DS, PS Vita]Shiho
Himegami Emaki [smartphone]Taijou Roukun
Rara Maji [smartphone]Shiraishi Hina
Renai Replay [iPhone, Android]Saga Mizuho
Seimadou Monogatari [Playstation Vita]Puni
Tenka Hyakken -Zan- [smartphone]Ootenta Mitsuyo

related pages