Koyama Yuka roles (anime)

Yuka has done the following roles in anime.

Azumanga DaiouEiko
Bastard!Thea Noto Yoko
Battle SkipperBSX-A1
Golden Boy {2}Kanzaki Yuka
Kareshi Kanojo no JijouMiyazawa Miyako
Kiteretsu DaihyakkaSawako
Legend of Crystania: The Chaos RingYuufu
Marmalade BoyJinny Golding
Najica Dengeki Sakusen/Najika Blitz Tactics [2001]Serina
Pale CocoonYamaguchi Yoko
Pretty Sami (TV) {Episode 12}Keiko
Sailor Moon {Episode 92}racing car daimon
Vampire WarsKiki
Yuugen Kaisha (Phantom Quest Corps) {Episode 1}Mizuhara Makiko

related pages