Nozawa Masako events

Some of the events that Masako has appeared in are as follows.

1993.08.20Dracon '93
1995.05.2081 Produce Charity Event at Tobu Ikebukuro
1995.05.21Charity Event at Nihonbashi Mitsukoshi
1995.08.05Anime Seiyuu Daikoushin 81 Special vol 1
1995.09.23GAT event in Kanazawa
1995.12.17Koe no Christmas Present
1995.12.22Seiyuu Christmas Event 3 Days
1995.12.28Kashiwa Sogo Anime Festival
1996.03.31Charity Event in Nihonbashi Mitsukoshi
1996.08.25Dracon '96
1997.07.26Kamakura Cinema World Seiyuu Special Stage
1997.08.17Seiyuu Doujou
1997.08.23Dracon '97
1997.12.20Shinmichike no Hitobito public recording
1997.12.21Kamiya Akira Charity Concert
1997.12.29Seiyuu Doujou
2001.05.05Anime Wai Wai Utagassen in Nasu Highland Park
2002.02.16[16:30] Sinseiki Tokyo Kokusai Anime Fair 21 [event stage]
2004.03.28[14:00] Tokyo International Anime Fair (main stage)
2004.10.16[13:00/15:00] Seiyuu no Shigoto to sono miryoku
2005.01.20[18:30] Anime de Sukuou! Charity Concert at Shibuya AX
2006.03.26[14:30] Anime Quiz event at Tokyo Kokusai Anime Fair
2008.03.30[13:00] Tokyo Anime Fair 2008 Main Stage
2009.03.20[11:00] Tokyo Kokusai Anime Fair 2009 Special Stage Dragonball
2009.12.19[13:00] Jump Festa 2010 Toei Anime booth
2012.09.08[] Anime Fair Kansai 2012 Seiyuu Premium Stage
2012.12.22[11:20] Jump Festa 2013 Dragonball Z Movie stage
2013.03.30[10:25] Dragonball Z movie event Marunouchi Toei
2019.09.14[] Tokyo Game Show 2019 Playstation booth Dragonball Z stage

related pages