Ohkubo Rumi events

Some of the events that Rumi has appeared in are as follows.

2011.08.21[12:00] Yuri Yura Rarara Yuru Yuri Bunkasai in Osaka
2011.08.27[16:00] Animelo Summer Live 2011 Rainbow
2011.08.28[11:30] Chara Hobby 2011 Radio Osaka booth Yuru Yuri
2011.09.25[15:00] Yuru Yuri DB/DVD talk/mini live Nagoya
2011.10.30[14:00/18:00] Yuru Yuri Recital Yokohama Blitz
2011.11.26[13:00] Dai2Kai Yuri Yura Rarara Yuru Yuri Bunkasai Osaka
2011.12.10[14:00] Dai3Kai Yuri Yura Rarara Yuru Yuri Bunkasai Saitama
2012.02.26[15:00] Milk Lariat Special
2012.03.11[11:30] Yuru Yuri Special Stage Gorakubu in Hong Kong
2012.03.31[09:25] Anime Contents Expo 2012 White Stage
2012.03.31[11:00] Anime Contents Expo 2012 Nico Nico Booth
2012.06.17[13:30/18:00] Yuru Yuri Live Event 2 Pacifico Yokohama
2012.08.18[14:00] TBS Anime Festa 2012
2012.08.19[10:00/11:00/12:00] Yuru Yuri RPG event in Toshimaen
2012.12.22[14:00/16:00] Yuru Yuri event Animate Takamatsu
2013.03.30[11:30] Anime Contents Expo YuyuShiki event
2013.04.21[19:30] Yuri Yura rarara Yuru Yuri Housoushitsu Bunkasai in Osaka
2013.04.28[18:00] Magi event Kokusai Forum Hall A
2017.10.21[12:00] Fantasia Bunko Daikanshasai 2017 Gamers
2018.02.18[13:40] Onsen Matsuri 2018 Fuyu "Fate Apocrypha Radio" public recording
2018.09.22[] Tokyo Game Show 2018 Million Arthur stage
2019.08.24[19:00] Roudoku Geki Genji Monogatari

related pages