Tange Sakura radio

Radio Shows

Sakura was a regular on the following radio shows.

  • Motto! Tokimeki Memorial
  • Club Tokimeki Memorial
  • Dragon Tanteikyoku
  • Trouble Chocolate, 1998.10-1999.03
  • Tra Choco Chat, 1999.04-2000.03

Guest Appearances

Sakura appeared as a guest on the following radio shows.

1996.03.29Anime Scrambleguest
1996.05.20Voogie's Angelguest
1997.04.16Gerugeto Shocking Centerguest
1999.01.01Hatsu Warai Shinshun Seiyuu Daishuugouguest
1999.09.20Ani Game Paradiseguest

related pages