Yamamoto Maria radio

Radio Shows

Maria was a regular on the following radio shows.

Guest Appearances

Maria appeared as a guest on the following radio shows.

1999.01.01Hatsu Warai Shinshun Seiyuu Daishuugouguest
1999.07.05Ani Game Paradiseguest
1999.08.15Kuru Runrun Daihousouguest
1999.09.27Ani Game Paradiseguest
1999.11.23Ani Game Paradiseguest
1999.12.31Anime Kouhaku -Kanzen Hozonban Specialpersonality
2003.02.28Anime Scrambleguest
2003.04.30Inoue Kikuko no Caramel Heightsguest
2003.05.07Inoue Kikuko no Caramel Heightsguest
2003.05.21Inoue Kikuko no Caramel Heightsguest
2003.06.01Voice Crewguest
2003.07.23Inoue Kikuko no Caramel Heightsguest
2003.07.30Inoue Kikuko no Caramel Heightsguest

related pages