Nishihara Kumiko events

Some of the events that Kumiko has appeared in are as follows.

1997.03.16db-FM Kaikyoku Kinen Konami All Star Festa '97
1997.04.05Tokyo Game Show
1997.09.07Tokyo Game Show 97 Autumn
1998.03.21Tokyo Game Show Spring 1998
1998.03.22Tokyo Game Show Spring 1998
1998.08.13-1998.08.16Sakura Taisen Kayou Show
1998.10.10Tokyo Game Show Autumn 1998
1998.10.11Tokyo Game Show Autumn 1998
1998.12.23Hanagumi Christmas
1999.09.17Tokyo Game Show 99 Autumn [business day]
1999.11.21Yuukyuu Ongakusai
1999.12.27Anime Kouhaku Utagassen
2000.07.28Sakura Taisen Teikoku Kagekidan Arabia no Bara
2000.07.29Sakura Taisen Teikoku Kagekidan Arabia no Bara
2000.07.30Sakura Taisen Teikoku Kagekidan Arabia no Bara
2000.08.01Sakura Taisen Teikoku Kagekidan Arabia no Bara
2000.08.02Sakura Taisen Teikoku Kagekidan Arabia no Bara
2000.08.03Sakura Taisen Teikoku Kagekidan Arabia no Bara
2000.08.04Sakura Taisen Teikoku Kagekidan Arabia no Bara
2000.08.26Yuukyuu Final Concert -Manatsu no Sotsugyoushiki-
2000.10.01Kinkyuu Koukai! Sakura Taisen 3 in Tokyo Joypolis
2000.11.01Honoo no Orchestra Concert
2001.08.10[18:00] Sakura Taisen Kayou Shou
2001.08.11[13:00 18:00] Sakura Taisen Kayou Shou
2001.08.12[13:00 18:00] Sakura Taisen Kayou Shou
2001.08.14[13:00/18:00] Sakura Taisen Kayou Shou 5
2001.08.15[18:30] Sakura Taisen Kayou Shou 5
2001.08.17[16:00] Anime Rave 2001
2001.08.17[18:30] Sakura Taisen Kayou Shou 5
2001.08.18[13:00] Sakura Taisen Kayou Shou 5
2001.12.24[09:30] Sakura Taisen movie talk at Shibuya Tokyuu 3
2001.12.24[10:55] Sakura Taisen movie talk at Ginza Chanzelize
2001.12.24[12:30] Sakura Taisen movie talk at Shinjuku Palace 2
2001.12.24[15:10] Sakura Taisen movie talk at Ikebukuro Cine Libre
2002.01.02Sakura Taisen movie Shinshun Butai Aisatsu in Shinbuya Tokyuu 3
2002.01.02-2002.01.06Sakura Taisen 2002 Shinshun Kayou Show
2002.01.19Sakura Taisen movie showing at Shinjuku Toei Palace 2
2002.03.30Glory to Dreamcast Sega Game Jam 2 Sakura Taisen Super Talk Show
2002.03.31Glory to Dreamcast Sega Game Jam 2 Sakura Taisen Super Talk Show
2003.01.03[19:00] Sakura Taisen Shinshun Kayoushou
2003.01.04-2003.01.06[13:00/17:30] Sakura Taisen Shinshun Kayoushou
2003.01.07[12:00/16:30] Sakura Taisen Shinshun Kayoushou
2003.01.11[17:00] Sakura Taisen Shinshun Kayoushou in Osaka
2003.01.12[12:00] Sakura Taisen Shinshun Kayoushou in Osaka
2003.03.21-2003.03.27Sakura Matsuri
2003.08.15[18:00] Sakura Taisen Super Kayou Show -Shin Takarajima
2003.08.16[12:30/18:00] Sakura Taisen Super Kayou Show -Shin Takarajima
2003.08.17[14:00] Sakura Taisen Super Kayou Show -Shin Takarajima
2003.08.19[12:30/18:00] Sakura Taisen Super Kayou Show -Shin Takarajima
2003.08.20[12:30/18:00] Sakura Taisen Super Kayou Show -Shin Takarajima
2003.08.21[12:30] Sakura Taisen Super Kayou Show -Shin Takarajima
2004.01.02-2004.01.05Sakura Taisen 2004 Shinshun Kayou Show
2004.03.26[13:00/15:30/18:00/20:30] Sakura Cafe Mini Mini Live Show 2
2004.08.13[18:00] Sakura Taisen 3rd Super Kayou Show Shin Saiyuki
2004.08.14[12:30/18:00] Sakura Taisen 3rd Super Kayou Show Shin Saiyuki
2004.08.15[12:30/18:00] Sakura Taisen 3rd Super Kayou Show Shin Saiyuki
2004.08.16[18:00] Sakura Taisen 3rd Super Kayou Show Shin Saiyuki
2004.08.17[12:30/18:00] Sakura Taisen 3rd Super Kayou Show Shin Saiyuki
2004.08.18[12:30/18:00] Sakura Taisen 3rd Super Kayou Show Shin Saiyuki
2004.08.19[13:00] Sakura Taisen 3rd Super Kayou Show Shin Saiyuki
2004.09.26[16:00] Tokyo Game Show 2004 Cyber Front booth
2005.01.09[17:30] Sakura Taisen Kayou Shou
2005.12.23[16:00/20:00] Sakura Taisen Dinner Show 2005 Hilton Tokyo
2006.01.04-2006.01.08Sakura Taisen 2006 Shinshun Kayou Show
2006.08.12-2006.08.22Sakura Taisen Kayou Shou Final "Shin Ai Yueni"
2006.08.18[18:00] Sakura Taisen Kayou Shou Final "Shin Ai Yueni"
2007.05.13[18:00] Sakura Taisen Budoukan Live
2008.03.14[19:00] Sakura Cafe event
2008.03.29[12:30/16:00] Tokyo Anime Fair 2008 Toei Animation Booth One Piece
2008.03.30[12:30/16:00] Tokyo Anime Fair 2008 Toei Animation booth One Piece
2010.03.06[13:30/18:00] Sakura Taisen Teito Live 2010
2011.10.07[18:00] Sakura Taisen Budoukan Live 2

related pages