Iwata Mitsuo radio

Radio Shows

Mitsuo was a regular on the following radio shows.

  • Boku no Marie Wars
  • Futari H, 1999-
  • Aspara Fun [Radio Nippon]

Guest Appearances

Mitsuo appeared as a guest on the following radio shows.

1995.12.09Nowanchatte Say Youguest
1995.12.16Nowanchatte Say Youguest
1997.07.19Anime Expressguest
1999.01.01Hatsu Warai Shinshun Seiyuu Daishuugouguest
2003.06.07Kouda Mariko no GMguest

related pages